Inteligentny Dom KNX
KNX

Czym jest system KNX?

KNX jest systemem umożliwiającym zarządzanie wszelką automatyką domową przez wspólną komunikację. Przy pomocy jednego przycisku można sterować ogrzewaniem, włączyć lub wyłączyć oświetlenie, aktywować alarm, opuścić rolety, czy zakręcić zawory wody.

Funkcje centralne systemy KNX umożliwiają również tworzenie rysunków np. w programie Corel w celu zwizualizowania pomieszczenia. Dzięki takim możliwościom możesz nanieść na wizualizacje pojedyncze lampy, alarm, rolety i sterować urządzeniem indywidualnie bez ingerencji w cały system.

Całością można sterować manualnie przez smartfon z systemem Android i iOS. System KNX oferuje także możliwość sterowania głosowego roletami czy otwierania bramy przez integrację z Siri, Alexa lub asystentem Google.

KNX to nie tylko inteligentny dom, ale także inteligentny budynek firmowy. Pozwala zarządzać alarmami, roletami, klimatyzacją w firmie. Do tego może umożliwić nadzorowanie taśm produkcyjnych czy podgląd na pracowników z kamer fabrycznych.

Możliwości inteligentnego domu

Smart home oświetlenie

Naszym celem jest umożliwienie integracji różnych urządzeń w Twoim domu o szerokim spektrum funkcji. Inteligentne oświetlenie jest najczęściej stosowaną funkcją automatyki domowej. Kontrolę oświetlenia można uzyskać dzięki odpowiednio dobranym sensorom sterującym oraz elementom wykonawczym.Można kształtować bardzo wiele możliwości natężenia światła.Inteligentne oświetlenie można dostosować do warunków pogody, obecności w domu, nastroju czy też pory dnia.Z przyjemnością podejmiemy się realizacji Twoich najśmielszych potrzeb w tym zakresie.

Smart home ogrzewanie

Sterowanie poziomem temperatury w poszczególnych pomieszczeniach także może być wysoce inteligentne! System KNX pozwala na znaczne obniżenie kosztów oraz oszczędność energii. Aby móc w każdej chwili zarządzać ogrzewaniem i klimatyzacją w domu wystarczy mieć dostęp do panelu sterującego znajdującego się w budynku. O zmianie parametrów ciepła możesz zadecydować również zdalnie wykorzystując internet, smartfon czy komputer.Naszym celem jest zoptymalizowanie eksploatacji urządzeń grzewczych w Twoim domu. Ale ponad wszystko najważniejszy jest dla nas Twój komfort życia w funkcjonalnej przestrzeni!

Smart home rolety

Wykorzystujemy technologię KNX do zarządzania zaciemnieniem w pomieszczeniach, aby chronić Twój dom przed włamaniem, niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz nadmiernym światłem słonecznym.Integracja ze stacją pogodową pozwoli np.doświetlić twoje rośliny doniczkowe, gdy jesteś na urlopie!Możesz mieć nieograniczone możliwości kreowania aranżacji oświetleniowej w swoim domu. Funkcjonalnie, komfortowo i za jednym dotknięciem!

Smart home ogród i basen

Integracja inteligentnych rozwiązań w ogrodach także nie jest nam obca. Zrównoważone nawadnianie, ogrzewane ścieżki, aranżacja światłem może być równie komfortowe, ekonomiczne i w pełni zautomatyzowane jak w domach. Zarządzanie zieloną strefą może obejmować też proces koszenia trawy, dolewania wody do oczka wodnego, podgrzewania basenu czy kontroli wilgotności gleby.Wszystko po to, żeby każda chwila w ogrodowej przestrzeni sprawiała komfort i przyjemność.

Smart home ochrona

Funkcje inteligentnego sterowania można również wykorzystać w monitoringu oraz ochronie dóbr. Potrafimy sprawić, że Twoje zarządzanie bezpieczeństwem i alarmami będzie w pełni zautomatyzowane. Integracja urządzeń audio, agd oraz wideo też nie jest nam obca.Możemy także wyznaczyć strefy bezpieczeństwa i obszary robocze w Twojej firmie przy pomocy wirtualnych linii. Zależy nam na zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa w Twoim otoczeniu.

Smart home fotowoltaika

Integrujemy instalacje fotowoltaiczne z systemem KNX. Dzięki temu można uzyskać wymierne oszczędności w kosztach eksploatacji.Jesteśmy świadomi jak bardzo ważne dla środowiska są odnawialne i czyste źródła energii.

Proces współpracy

Proces współpracy
Projekt i adaptacja

W celu stworzenia integralnego systemu KNX prace nad sy­ste­mem zaczy­namy od projektowania. Uni­kalny sper­sona­li­zo­wany projekt KNX konkretnego in­te­li­gentnego domu czy in­te­li­gentnego bu­dyn­ku adaptujemy tak, aby był kompatybilny z istnie­jącymi insta­lacjami.

Proces współpracy
Proces współpracy
Instalacja okablowania

Tworzymy idealną bazę pod perfekcyjne działanie całego systemu. Odpowiednie oka­blo­wanie naj­le­pszych producentów na rynku zapewni szybki i be­zpieczny przesył danych. Dzięki fundamentowi z oka­blowania system jest funkcjonalny przez 365 dni w roku.

Proces współpracy
Proces współpracy
Montaż i konfiguracja

Na bazie idealnego projektu i fun­damencie z markowego oka­blowania mon­tujemy panel do systemu KNX. Następnie do­konujemy konfiguracji systemu, aby sprawnie scen­tralizował wszystkie funkcje inte­ligentnego budynku.

Proces współpracy
Proces współpracy
Serwis i gwarancja

Serwisujemy nasz system KNX okresowo, przez ścisłą kontrolę popra­wności działania. Usługa serwisu jest świa­dczona zarówno gwa­rancyjnie, jak i po­gwa­ran­cyjnie. W ten sposób za­pe­wniamy dzia­łanie systemu na długie lata.

Kontakt

Masz pytanie? Napisz do nas!

    Nasza strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Close